Comfort malentès

Diumenge 1 d'abril 2018

Sofert de mena i no abastar-ne la inútil utilitat. I més pel que fa a un mateix. Egocentrisme. Parlar d'un mateix. Com una mena de teràpia en positiu i també en negatiu. He estat dies en vaga no publicada d'escriptura. M'aniré posant al dia. Com una necessitat de mostrar-me despullat de no sé si pas de sincera sinceritat. Costós a immaterial preu. Difícil intentar escriure sobre entorns pròxims i d'altres de personals que ratllen intimitat; i més a hores d'ara, quan el viure s'ha convertit massa estona en una tancada de porta després d'hores cansades de treball i de cloure's en un món que no vol estar fet de dos acudits i de comfort malentès.

Comentaris