Decidir acabar

 Divendres 20 d'agost 2021

Conscient que hi hauria de participar més, però no puc creure en el què poca confiança em dóna i actituds concretes de personatges pecats de pensament únic i de demostrada incapacitat d'autocrítica i d'acceptar crítiques alienes que haurien de ser acceptades i tolerades i no ho són, no dóna peu a massa confiança i nul entusiasme. Panorama desolador i erm de qualsevol mena de contingut. Gestionar només, la tasca actual pel possible futur nacional fins que s'acabi o hom decideixi acabar.

Comentaris