De bones maneres

Dimarts 14 d'agost 2018

De bones maneres, com aquell o aquella, en aquest cas, que la deixa caure sense fer fressa i que sembla que hagi estat capaç d'entendre el subconscient i la consciència només en els gests, en les paraules i en l'estètica de la broma del moment. Viure en companyia no vol dir no estar sol. Es pot estar sol amb molta gent al voltant. El dit a la llaga no cicatritzada que no ha fet mal perquè la sentència encertada no ha estat bramada i sí expressada amb amabilitat i amb molt de respecte, sense cap mena de censura ni de malícia, la que segurament podria arribar a tenir jo, més punyent i més crítica. Donat a reflexionar el que temps barrino. Continuo esborrany sobre holandesa groga. Solitari a estones i desgrat a massa estona a estar sol i que sol s'ha sentit en inexpressable i poc expansionada sensació conscient. 

Comentaris