Petits dictadors

Dimarts 7 d'agost 2018

Petits dictadors. Com a molt intentar, em sembla que poca cosa més que intentar, trobar punts mínims, i molt, massa mínims, d'acord i de coincidència; la resta, el permetre's el malentès bon rotllo de donar pel sac. Prèdiques de bons profetes de creences diverses, preàmbul de qualsevol mena de fanatisme. Nit fresca després de massa diada de xafogor que el son no em fa perdre. Escriure sobre paper groc, el color del país, el color lluminós que ofen, que penetra i que molesta a qui ha de molestar perquè la llum del sol no filtra i acostuma a viure en la foscor resclosida de la sagristia o en la que és pitjor, la de la poca llum mental, rància i mancada de quelcom més que d'intel·ligència. 

Comentaris