Interessos puntuals

Dijous 17 de març 2016

He escoltat música de Weil. Feia dies que no n'escoltava res. Dues simfonies. Plou. S'acosta el mercat del Ram. Tot igual. Pocs canvis, si és que escoltar, casualment, música de Weil, un músic que molt havia escoltat, es pot considerar un canvi. Sol passar. També passa amb les lectures i amb els escriptors, a temporades, a modes, a interessos puntuals que s'arraconen i que no es tornen a mirar, ni a rellegir, si no és que casualment un bon dia es torna a agafar de la prestatgeria un llibre de Kundera, de Hesse o de Kafka.

Comentaris