No dec entendre el llenguatge

Dijous 11 de gener 2018

Començo a tenir clar que no dec entendre el llenguatge o em deu costar esforç escriure'l i molt lluny estic de saber-me expressar. Potser massa cosa es deu reduir a la manca de credulitat. Una hipòtesi que bé podria arribar a ser factible. No m'empasso que es vulguin canvis sense necessitat de reforma. Un paràmetre en deu excloure un altre i la compatibilitat em resulta excloent. No em dec saber explicar. Premsa subsidiada, la cantarella eterna, la del peu a cada cantó que cada dia es decanta més. Els pares de magnes cartes, declaracions. Els pares, exemples a seguir, que, també, com un mateix, hi foten la pota i s'empatollen quan parlen i no deuen saber què diuen, i, si ho saben, no són sincers, com ho podem arribar a ser qualsevol dels seus fills tutelats o no.

Comentaris