Exigència

Dilluns 6 de març 2017

Abstret d'exigència, de l'excés, i centrat a treballar i a millorar exigit sense emprenyar-se. La rígida exigència, la mare i el pare dels errors i de la fragilitat, sobretot de la fragilitat, la personal, l'emocional i la social. No saber abastar límits propis i aliens que denoten manca de saviesa i rebuig.

Comentaris