Incidència

Divendres 21 d'abril 2017

Responent al seu correu, trobo lògic que no els hi acabin de quadrar els quadres i altres articles de Japó. El problema, i és un problema meu i vostre, rau en el programa informàtic que s'haurà de revisar. Tot plegat, se m'acaben lots i caixes i no puc pistolejar caixes perquè no tinc ni lots ni caixes que haurien de ser pistolejades. Què em toca fer? Treure les caixes d'un palet on hi hagi el lot correcte. l'avantatge està en què el que es pistoleja és correcte, cosa que no passava amb el programa d'abans, on lots i caixes podien no arribar a coincidir. El problema de la incidència que els hi faig arribar.

Comentaris