Subjectiva crítica

Dimarts 18 d'abril 2014

No acceptar crítica, un problema i gros. Observació polièdrica dels fets, els que siguin, i observar, mirar, apreciar, valorar, conceptes, més que res, imatges també. Imatges i conceptes que es perceben de forma parcial i amb incapacitat de veure'n la integritat, i hom sovint es creu que la veu. Falsa realitat que pot arribar a no lligar amb l'observació aliena de la mateixa realitat, igual de subjectiva que ben criticable pot ser, una o altra, i amb cap necessitat de fer saltar espurnes de raons mancades de fiança.

Comentaris