La tifa de gos

Dilluns 21 d'agost 2017

Prejudicis, i sovint més d'un, que els oblido en poca feina empleada. Complicat no trepitjar tifes. Les tifes al carrer massa tenen a veure amb estatus. Prejudici. Als barris més deprimits, i he desistit passejar per la llera del riu, feinada a no quedar amb les sabates empastifades i gossos perillosos deslligats i sense morrió, que no fan fins el dia que mosseguen i mal fan, que caguen sense bossa de recollida merdosa. A l'estació i la zona universitària, ben poques, poc patiment de trepitjada i la confiança, la confiança, t'empastifa.

Comentaris