Els nens i les nenes juguen

Dijous 7 d'abril 2016

Em sembla entendre que la mort ha de ser el no viure amb la mateixa intensitat significativa de deixar de  viure. No és el mateix, però pot arribar a semblar-ho i el valor em sembla el mateix. Viure i existència, un dels eixos de la particular concepció del món. Apostar per la vida sense entrar en valoracions i no voler veure's abocat a l'existència. Els nens i les nenes juguen i els homes i les dones privats i refugiats sota els tendals per l'excés de qui els aboca a la no volguda existència i els priva la vida, només, només per voracitat d'atresorar riqueses manllevades a la no retribució que priven el viure a qui voldria deixar d'existir i que no vol comprar butlletes a la manca de vida que es pot interpretar com una mena, una mena, de mort emmascarada, encara que els nens i  les nenes juguin a empaitar-se i faci l'efecte que la realitat sigui vida, i, cert, en vol ser i cal viure-la.

Comentaris