Els de més edat

Diumenge 26 de juny 2016

Estadístiques de referèndums. Dades, i només dades. Res m'invento. Els de més edat, els que tenen el futur escrit a sota terra, a la tomba, al nínxol o a la urna funerària de la incineració. Poc disposats a canvis i sí sembla a malmetre el fotut futur de qui en té i de qui en pot tenir abans no el malmeti. Estúpids egoistes, a raig fet sense meditar em ve en ment. I voten i ho engeguen tot a pastar pel simple fet de creure's eterns. Mestres en témer la mort i la vida, la seva, i depreciar la vida dels altres pel seu propi egoisme de món petit i restringit de poca vida mancada de futur. Estadístiques. 

Comentaris