Comandaments policials actuen al marge de la llei contra els polítics catalans” i “difonen acusacions sense proves per denigrar als sobiranistes

Diumenge 23 de desembre 2012

No és lícit que tot valgui per denigrar i per calumniar. Volem decidir, però no ens deixen. Tenen por? Finit el temps de la nostra por. Els pares i els avis tenien por, en tenien molta. Gent educada en el treball i en la por. Temps pretèrits. Nosaltres tenim més formació i, segurament menys por i la memòria no ens sol fallar. Manats, des d'allà, per gent nostàlgica del passat. Gent que enyora grandeses molt petites. Gent cultivadora de la misèria comuna  i acumuladora de riquesa particular. Tot sembla formar part de temps molt foscos i d'una tristor ambiental aclaparadora. Estat romput i trencat. Seguir el nostre camí ens cal. Mentides i cultura de xivatos i olor rància de sagristia. Acusar sense proves i sense dir noms. Tot serveix per fer mal. Si sabeu la veritat l'heu de dir: la volem. Si no la sabeu, val més que calleu. Diuen que tenim un ministre espanyol de l'interior català amb cognoms castellans; això no vol dir res, el que importen són els sentiments, mai els cognoms i molt em temo que aquest senyor provingui d'un passat nostàlgic fet de grandeses molt petites, de nul.la memòria històrica i de sentiments molt definits.

Comentaris