Pensar que sóc el que no sóc

Dijous 5 de maig 2016

De l'educació cristiana algun pòsit en deu quedar. Dec fer pinta de mossèn no reixit i en més d'un lloc se me n'ha pres. Avui mateix, en el sector més dur del Vic Sud, on el racisme i la multicultural, barreja que fascina al Vic Centre, es viu com una naturalitat desnaturalitzada, allunyada de cap mena de lirisme romàntic, del tot agre, que pot derivar a agressivitat, on només manca un llumí per encendre l'esca de vés a saber quin pecat o quin mal, els dels mals auguris catastrofistes i demagogs. Demanar, només demanar, per a una gestió intercultural amb els ganhesos, i pensar que sóc el que no sóc. En dec fer pinta, perquè parlo fluix, educat, potser, segur, com ho fan els capellans i no agrada, no deu agradar.

Comentaris