Compartir


Dissabte 4 de novembre 2017

Treballat. Dinàmica de molesta inmolèstia. Agradós desagradable treballar. Garbuix emocional que em determina i massa me'n complac. Compatir i comparteixo música divina, ara que visc en hores cansades que ratllen l'esgotament. Embogir amb una música que més m'estimaria que fora el clavicèmbal qui la toqués i no pas el piano. Em serveix, també. perquè divina també m'ho sembla i poc em costa perdonar manca d'incisiva sonoritat de timbre poc metàlic que embogidora sensació em dóna, que em transporta a sensacions que molt llargues serien d'explicar i que poden ven ser exposades a compte-gotes o a petites dosis. Escolteu i deixeu-vos anar. 

Comentaris