La cançó de l'enfadós

Dissabte 11 de novembre 2017

Tenir ganes d'acabar i fa molt de temps que hem començat. Dinàmica de dissabte treballat i aquest serà, a més, manifestat. I el desànim de continuar essent súbdit i no poder ser ciutadà de la cosa pública no implementada, no vull que m'abati. Em sento estrany i com si hagués fet un gran dispendi en fum i que se m'hagi escolat xemeneia amunt i, de tan eteri que resulta ser, poc en queda. En deu quedar l'esperit flotant, si és que el fum té esperit i aquest és esperançat del què ha estat fet i del que es pot fer encara. Intentar ser comprador de dignitats que es volen vendre com a insignificants i que no ho són, perquè no ho poden ser i més quan es manipula i es vol fer creure el què no és com una veritat. La cançó de l'enfadós. El tren i cap a Barcelona. A seguir. Ja me'ls trobaré.

Comentaris