Em venen ensenyats

Dijous 9 de novembre 2017

Me'n faig creus del personal que em porten a treballar perquè els ensenyi. No m'hi atabalo i ric per a no plorar. Gent que se sent valorada i no entenc massa de què. Sovint em demano que poc m'he sabut fer valdre o he valgut pel que he valgut i gràcies això he estat, estic i sóc el que sóc. Necessari, massa necessari, de minsa responsabilitat directa, però amb tota la indirecta imaginable. Exigència i poca tolerància aliena quan s'erra, erro, i em solo arribar a pensar que sobta que ho faci per manca d'hàbit. Garlaires em porten a aprendre per ajudar-me i bona feina em donen perquè cosa aprenguin, i se'n surten o no, encara que no escoltin, perquè més en saben i semblen nascuts apresos. Rebotats d'altes responsabilitats d'altres llocs i em venen ensenyats d'estranya escola de gestió i de confusaes responsabilitats que algú els hi va donar i de les que jo no m'hi veig atorga'ls-hi.

Comentaris