Si se'n vol dir així

Dimarts 7 de novembre 2017

Descontent si em demanen què em passa quan aclaparat estic o amb desagradosa actitud. No em passa gaire cosa, o massa sovint em passa, i poc costaria que em passés, si tanta càrrega real o imaginada sensació se'm fes tan insuportable. Teràpia, ahir, i fonament del tractament de fàcil diagnòstic i de difícil tractament. Molt sentit, irracional, profund d'infelicitat amagada que sura, real i fictícia, reiterada, que de neteja no se'n fa i que entorns propers no faciliten ni expulsió ni neteja. Expulsió i neteja depèn d'un mateix, el que poc sap expulsar i netejar, en el sentit més ampli del terme, de la paraula o de l'expressió si se'n vol dir així.

Comentaris