Emmerdament de baixa intensitat

Dijous 2 de novembre 2017

Em costaria ser màrtir de res. Més aviat sóc poruc i amb poca intenció, sovint no me'n surto, d'emmerdar-me. I no és cert del tot. En massa cosa estic emmerdat. Emmerdament de baixa intensitat i emmerdament que poques garanties jurídiques de seguretat poden arribar a oferir. Molt clar ho han de tenir per anar avui a on han anat i quan a tanta pena injusta se'ls pena. Pena insensible a qualsevol mena de raó i de seny. No en tenen, ni de raó ni de seny. Són gent dolenta els que imputen, es vengen i castiguen. A les pàtries no volgudes semblen moure's els aberrants de pàtries violentes i els altres, els de pàtries volgudes serenes que poc m'ho semblen, callen amb assentiment o amb muda discrepància a l'estat de dret, el que del dret jurídic penal, penós, sembla fer-ne un sòlid argument per anar de tort. A hores d'ara ja hi deuen ser:  a la presó.


Comentaris